Organisatie

CJG+ de Kempen
Zoeken
U bent hier: Home / Organisatie

Organisatie

Het CJG+ voert de Jeugdwet uit en ondersteunt daarmee jongeren tot 18 jaar en hun gezinnen in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. CJG+ biedt zelf lichte ondersteuning bij opgroeien en opvoeden en ondersteuning bij complexe opvoedvraagstukken. De jeugd- en gezinswerkers van het CJG+ kunnen ook specialistische jeugdhulp inzetten.  CJG+ is er ook voor jongeren met een verstandelijke beperking en voor jongeren met geestelijke problemen of voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering. De ondersteuning door het CJG+ wordt altijd geleverd door professionele jeugd- en gezinswerkers. 

 • Beleid en verordening jeudhulp

  Voor jeugdhulp zijn er verschillende verordeningen en beleid vastgesteld.

  Lees verder
 • Cliëntparticipatie

  Om de juiste jeugdhulp te kunnen bieden moeten gemeenten en jeugdhulpaanbieders weten wat cliënten belangrijk vinden in de zorg. Door kennis van de ervaringen van jongeren en hun ouders in de jeugdhulp te verzamelen kan de dienstverlening worden verbeterd.

  Lees verder
 • Cliënttevredenheid

  De Kempengemeenten willen graag weten wat ouders en jongeren vinden van de jeugdhulp zodat deze goed aansluit bij de wensen en behoeften. Daarom wordt de tevredenheid van de ondersteuning door het CJG+ gemeten in de vorm van vragenlijsten die anoniem ingevuld kunnen worden.

  Lees verder
 • Gouden Plus

  Sommige diensten van of via het CJG+ zijn zo bijzonder dat ze speciale aandacht verdienen. Dit is dan altijd omdat we horen dat ouders en of jeugdigen hier heel erg tevreden over zijn. Verder moet zo’n dienst voldoen aan de visie van CJG+ dat dichtbij, in samenhang en effectief Jeugdhulp wordt verleend. Een dergelijke dienstverlening omlijsten we met een Gouden Plus. 

  Lees verder
 • Inkoop specialistische zorg

  De Kempengemeenten hebben de inkoop van de specialistische jeugdhulp belegd bij inkooporganisatie Eindhoven. Kijk op www.eindhoven.nl  voor meer informatie.

  Lees verder
 • Ketenpartners

  CJG+ de Kempen werkt nauw samen met verschillende ketenpartners.

  Lees verder
 • Klachten en bezwaren

  Als u een klacht heeft, kunt u dit bespreken met de medewerkers van het CJG+. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over hoe een medewerker van het CJG+ met u of met uw kind omgaat of over het proces rondom de ondersteuning. U kunt daarbij worden ondersteund door een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Onder het kopje onafhankelijke vertrouwenspersoon op deze website leest u wat deze voor u kan betekenen en hoe u contact kunt opnemen.  Als dit niet leidt tot een goede oplossing dan kunt u een officiële klacht indienen. Dit doet u door contact op te nemen met de klachtencoördinator van de Combinatie Jeugdzorg. Op de website www.combinatiejeugdzorg.nl vindt u een klachtenformulier dat u daarvoor kunt gebruiken.

  Een bezwaar kunt u indienen als u het niet eens bent met het besluit dat de gemeente neemt. Zo'n besluit staat altijd in een brief (beschikking).  Dit kan bijvoorbeeld gaan over de soort of de duur van de jeugdhulp die wordt toegekend of over een verzoek van u met betrekking tot het dossier van uw kind. Een bezwaar op een besluit van de gemeente kunt u sturen naar: ISD de Kempen, Postbus 66, 5530 AB te Bladel.

 • Kwaliteit van de jeugd- en gezinswerkers van het CJG+

  Om een goede kwaliteit van hulpverlening binnen het CJG+ te garanderen, voldoen de jeugd- en gezinswerkers van het CJG+ aan de landelijke eisen voor hun beroepsgroep.

  Lees verder
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Onafhankelijke cliëntondersteuners geven informatie en advies aan inwoners zodat deze beter zijn voorbereid op het gesprek met de gemeente en de juiste ondersteuning krijgen. 

  Lees verder
 • Onafhankelijke vertrouwenspersoon

  Jongeren en ouders kunnen een beroep doen op, of zich laten bijstaan door een onafhankelijke vertrouwenspersoon als zij vragen, problemen of klachten hebben over de jeugdhulp. 

  Lees verder
 • Persoonsgebonden budget (PGB)

  Naast de inzet die wordt geboden door de jeugd- en gezinswerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin+ de Kempen (CJG+) en de gecontracteerde aanbieders voor Zorg in natura (Zin) is er de mogelijkheid voor het instellen van een persoonsgebonden budget (pgb).

  Lees verder
 • Privacy

  Om de privacy van onze cliënten te waarborgen hebben wij verschillende afspraken gemaakt. 

  Lees verder
 • Zorg voor Jeugd

  Alle gemeenten in Noord-Brabant hebben de opdracht ervoor te zorgen dat de afstemming tussen hulpverleners goed verloopt. Hiervoor wordt het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd ingezet. Het CJG+ de Kempen werkt hieraan mee.

  In dit systeem wordt alleen gemeld dat een jeugdige bij het CJG+ bekend is met een hulpvraag, niet wat de vraag inhoudt. Dit past binnen de privacyregelgeving. Er wordt dus geen dossier bijgehouden van een kind in Zorg voor Jeugd. Met dit systeem wordt voorkomen dat verschillende organisaties in Nederland langs elkaar heen werken waardoor jeugdigen beter geholpen kunnen worden.

  Hier leest u meer informatie over Zorg voor Jeugd in de Kempengemeenten (hyperlink naar https://www.zorgvoorjeugd.nu/zorg-voor-jeugd/de-kempen/over-zorg-voor-jeugd/

  Klik hier voor de folder met algemene informatie over Zorg voor Jeugd. (hyperlink naar: http://www.zorgvoorjeugd.nu/wp-content/uploads/2015/03/folder-noord-brabant.pdf

  Lees verder

Snel naar