Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is een regeling waarmee de overheid wil voorkomen dat u in de bijstand terecht komt. Het Bbz geeft steun aan ondernemers met tijdelijke financiële problemen en aan starters.

Het Bbz kent verschillende vormen van bijstand. Afhankelijk van uw situatie kunt u recht hebben op:

  • Een renteloze lening
  • Een rentedragende lening of starterskrediet
  • Een vergoeding voor begeleidingskosten
  • Een aanvulling van uw inkomsten tot bijstandsniveau

Om een lening te krijgen, moet u aantonen dat uw bedrijf na de bijstand weer levensvatbaar is. Dat wil zeggen dat de inkomsten uit uw bedrijf genoeg zijn om uw gezin te onderhouden en om uw bedrijf in stand te houden. Omdat het vaak gaat om grote bedragen, is het niet verantwoord te investeren in bedrijven die na de bijstand alsnog failliet gaan.

Bent u ouder dan 55 jaar? Dan maakt de Bbz-uitkering een uitzondering. U kunt tot uw pensioengerechtigde leeftijd een aanvulling op uw inkomen krijgen, ook als uw bedrijf niet meer levensvatbaar is. Er geldt wel een inkomenseis.

Vragen of het indienen van een aanvraag?

Voor vragen, meer informatie of het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met ISD de Kempen.