Collectieve zorgverzekering

Wat is het?

De Kempengemeenten hebben een collectieve zorgverzekering afgesloten voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen. De zorgverzekeraar geeft een korting op het basispakket en de gemeente verstrekt een bijdrage voor het aanvullend pakket. Op deze manier bent u goed verzekerd voor minder geld.

De gemeente Oirschot heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ en VGZ. De andere Kempengemeenten alleen met CZ. 

Voor wie?

De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor inwoners van de Kempengemeenten met een laag inkomen en weinig vermogen.

Inkomen                                                                                                                       

Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Welke bedragen zijn toegestaan ziet u in de bijlage normen & bedragen minimaregelingen. Het soort inkomen dat u ontvangt is niet belangrijk. Dit betekent dat ook inwoners met een baan of eigen onderneming, aan kunnen sluiten bij de collectieve zorgverzekering voor minima als het inkomen niet hoger is dan 120% van de geldende bijstandsnorm.

Vermogen

Er wordt ook naar uw vermogen gekeken. Bijvoorbeeld het bedrag op uw bank- of giro­rekeningen, spaargeld, een auto, de eigen woning of andere goederen van waarde. Welke bedragen worden vrijgelaten ziet u in de bijlage normen & bedragen minimaregelingen.

Vanaf wanneer kunt u deelnemen?

Als u al verzekerd bent bij CZ (of voor inwoners uit Oirschot bij CZ of VGZ) dan kunt u direct deelnemen aan de collectiviteit als u aan de voorwaarden voldoet.

Als u bij een andere verzekeraar verzekerd bent, kunt u per 1 januari overstappen als u aan de voorwaarden voldoet.

Wanneer eindigt de collectieve zorgverzekering?

Deze eindigt als u niet meer aan de voorwaarden voldoet. Dat wil zeggen:

  • U bent geen inwoner meer van een Kempengemeente; of
  • Uw inkomen of vermogen is hoger dan toegestaan

U kunt uiteraard wel verzekerd blijven bij CZ of VGZ. U krijgt dan alleen geen premiekorting of bijzondere bijstand meer voor een deel van de premiekosten. 

Hoe kunt u dit aanvragen?

Als u wilt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering, kunt u zich aanmelden via www.gezondverzekerd.nl. Als u ondersteuning nodig heeft, dan kunt u een afspraak maken met MEE. De consulent van MEE is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag en is bereikbaar via telefoonnummer 06-13 63 67 09 of 040-21 04 04.

Premie- en vergoedingenoverzichten