IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Wanneer komt u in aanmerking voor een IOAW-uitkering?

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u 50 jaar of ouder bent en werkloos. Na uw WW- of WGA-uitkering kunt u mogelijk een IOAW-uitkering krijgen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. U krijgt de uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

Voorwaarden IOAW-uitkering

U moet aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan drie maanden een WW-uitkering.
  • U heeft op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

IOAW-uitkering: aanvulling op uw inkomen

U komt in aanmerking als u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee, maar het inkomen van uw kinderen niet.

Gebruikt uw werkgever een eenmalige ontslagvergoeding om voor u een stamrecht of lijfrente aan te kopen? Dan wordt deze buiten beschouwing gelaten. Ook als deze periodiek wordt uitgekeerd. Voorwaarde is wel dat u de vrije keuze had hoe u de ontslagvergoeding wilde besteden.

In sommige gevallen kan de kostendelersnorm van toepassing zijn op de uitkering. Dit geldt als u met meerdere personen in een woning woont. Hier bestaan een aantal uitzonderingen op.

Arbeidsverplichting

De IOAW is een werkloosheidsuitkering. Hebt u een IOAW-uitkering, dan moet u er zelf alles aan doen om een baan te vinden. Dit houdt in dat u zich als werkzoekende moet inschrijven bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), algemeen geaccepteerd werk moet aanvaarden en moet solliciteren. Als u een partner hebt, gelden deze verplichtingen ook voor uw partner.

Steun bij het zoeken naar werk 

U kunt uw gemeente vragen om ondersteuning bij het vinden van werk. De gemeente bepaalt of zij ondersteuning nodig vindt en waaruit deze bestaat. Door dat per persoon te bepalen, kan maatwerk geleverd worden. Als de gemeente u iets aanbiedt, bent u verplicht om mee te werken. Ook als u er zelf niet om vraagt.

De gemeente kan verschillende middelen inzetten om terugkeer naar de arbeidsmarkt te bevorderen. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Cursus solliciteren
  • Beroepsgerichte opleidingen
  • Taalcursus
  • Werkervaringsplaatsen.

De gemeente kan u ook gesubsidieerd werk laten doen. Dat is werk waarbij uw werkgever een subsidie krijgt voor (een gedeelte van) de loonkosten.

Hoe aanvragen?

Een IOAW-uitkering vraagt u aan via www.werk.nl. Daarna krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek  bij Werkplein de Kempen in het gemeentehuis van Bladel. Als u een arbeidsplicht heeft, wordt eerst gekeken of er werk voor u beschikbaar is. Daarna wordt bekeken of u recht hebt op een uitkering. De aanvraag wordt behandeld door een medewerker van ISD de Kempen. 

Folder

In de folder "Wat u moet weten als u een uitkering ontvangt" vindt u veel rechten en plichten die op u van toepassing zijn wanneer u een uitkering van ISD de Kempen ontvangt of gaat ontvangen.