Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Wat is het?

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente bepaalt eerst zelf van welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. Daarna beoordeelt de gemeente of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft. Ook kijkt de gemeente naar de uitgaven die u moet doen.

Waar vraagt u het aan?

Voor meer informatie en het aanvragen van kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met uw gemeente.   

Kwijtschelding waterschapheffingen

Bij Waterschap De Dommel kunt u kwijtschelding aanvragen van de zuiveringsheffing / watersysteemheffing ingezetenen. Waterschap De Dommel kan u informeren over de voorwaarden die hiervoor gelden. Hier kunt u ook informatie opvragen. Of een aanvraag voor kwijtschelding van de waterschapheffingen indienen.

De contactgegevens van Waterschap De Dommel zijn:

Waterschap De Dommel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
telefoon 0411 - 618 618 / 0900 – 99 96 999
www.dommel.nl