Schuldhulpverlening aan ondernemers via Zuidweg en Partners

Bent u een ondernemer of ondernemer geweest? Heeft u financiële problemen vanuit uw onderneming, maar behoort u niet tot de doelgroep van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)?

ISD de Kempen heeft voor deze ondernemers een samenwerkingsverband afgesloten met Zuidweg en Partners.

Zuidweg en Partners is een organisatie gespecialiseerd op het gebied van schuldhulpverlening voor ondernemers. Iedere ondernemer vraagt om maatwerk. Zuidweg en Partners beschikt over de juiste expertise om samen met u de passende oplossing te vinden.  

Minnelijk schuldregelingstraject

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een minnelijk schuldregelingstraject doorlopen. Dit is een traject zonder tussenkomst van een rechter. Rekening houdend met de mogelijkheden van uw toekomst, treffen zij een regeling met uw schuldeisers voor het duurzaam oplossen van uw schulden. Waar mogelijk met behoud van uw bedrijf.

Uw bedrijf dient dan wel levensvatbaar te zijn. Dit houdt in dat u met uw bedrijf nu en in de toekomst voldoende geld kunt verdienen om zakelijk en privé de vaste lasten te betalen. Daarnaast blijft er nog een bedrag over dat voor de aflossing van schulden kan worden ingezet.

Wanneer u gebruik wilt maken van de diensten van Zuidweg en Partners kunt u contact opnemen met de afdeling Schuldhulpverlening van ISD de Kempen. Samen met u zal worden bekeken of doorleiding naar Zuidweg en Partners in uw situatie aan de orde kan zijn.

Vragen of het indienen van een aanvraag?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met ISD de Kempen.