Wijziging uitkering

Als u een uitkering ontvangt, dan is beoordeeld dat u daar recht op heeft. Ook de hoogte van uw uitkering is beoordeeld. Wijzigt er iets in uw situatie? Dan kan het zijn dat de hoogte van uw uitkering ook verandert. Of misschien moet de uitkering zelfs worden stopgezet. Het is daarom belangrijk om wijzigingen meteen aan ISD de Kempen door te geven.  

Uw situatie verandert

Er kunnen allerlei dingen in uw leven veranderen. Bijvoorbeeld:

  • U gaat verhuizen
  • Er komt iemand bij u wonen of er vertrekt iemand op uw adres
  • U krijgt een baan en daarmee inkomsten
  • Uw kinderen gaan werken of naar school of zijn daarmee gestopt
  • U krijgt een baby
  • U ontvangt een erfenis of wint een prijs
  • U verblijft tijdelijk niet op uw adres, bijvoorbeeld vanwege vakantie

Dit zijn een aantal veranderingen die invloed kunnen hebben op de hoogte van uw uitkering. Daarom bent u verplicht om deze meteen aan ons door te geven. Dat is geregeld in de inlichtingenplicht die aan uw uitkering is verbonden.

Als u twijfelt of u iets moet doorgeven, neemt u dan contact op met uw klantmanager. Hiermee kunt u problemen voorkomen.

Een wijziging melden

Elke wijziging die van invloed kan zijn op uw uitkering, kunt u melden via het mutatieformulier dat u van ons heeft ontvangen. U heeft ook een overzicht ontvangen van wijzigingen die u altijd moet doorgeven.

In bepaalde situaties is het nodig dat u iedere maand een formulier inlevert. Indien dat voor u geldt, stelt uw klantmanager u hiervan op de hoogte. Heeft u geen mutatieformulier meer? Neemt u dan contact op met uw klantmanager.