Organisatie

Sinds 1 januari 2007 hebben de Kempengemeenten een gezamenlijke sociale dienst: de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen. Onder de Kempengemeenten vallen Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden.

ISD de Kempen voert voor deze vijf gemeenten taken uit op het gebied van werk, inkomen en zorg. ISD de Kempen is gevestigd in Bladel, maar voor de meeste vragen kunt u gewoon terecht in uw eigen gemeente.

U kunt contact opnemen met ISD de Kempen of het Zorgloket/Lokaal Loket in uw gemeente voor vragen die te maken hebben met zorg. Bijvoorbeeld vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Heeft u vragen over uw uitkering voor levensonderhoud, het zoeken naar werk of het volgen van een re-integratietraject, dan kunt u contact opnemen met ISD de Kempen. Ook voor regelingen voor mensen met een laag inkomen of schuldhulpverlening kunt u terecht bij ISD de Kempen.