Cliëntenplatform ISD de Kempen

Wij vinden het belangrijk om regelmatig met onze cliënten te overleggen over onze dienstverlening en ons beleid. Dit doen wij onder andere door regelmatig te overleggen met het cliëntenplatform van ISD de Kempen.

Het cliëntenplatform behartigt, als onafhankelijk adviesorgaan, uw belangen. Met het cliëntenplatform overleggen wij over onderwerpen die van belang zijn voor onze inwoners met een laag inkomen in het algemeen en de cliënten van ISD de Kempen in het bijzonder. Ook bespreken wij met dit platform nieuwe plannen voordat ze naar de gemeenteraad gaan.

Het cliëntenplatform ISD de Kempen bestaat uit 15 leden, te weten 10 individuele cliënten (2 cliënten per ISD-gemeente) en 5 vertegenwoordigers van belangenorganisaties en/of vertegenwoordigers van lokale platforms.

De leden van het cliëntenplatform:

  • J. Adriaans- Bergeijk
  • J. van de Schoot- Oirschot
  • C. van Baalen (voorzitter)- Bergeijk
  • K. Boukhanissa- Bladel
  • J. Kerkhof - Toirkens- Oirschot
  • K. Castelijns - Brand- Bladel
  • G. de Haan- Bladel
  • J. Houbraken- Bladel
  • A.C.J. van Doorn-Eersel

U kunt contact opnemen met het cliëntenplatform via emailadres clientenplatform@isddekempen.nl.

Klanten van ISD de Kempen die belangstelling hebben om lid te worden van het cliëntenplatform ISD de Kempen kunnen dat kenbaar maken via bovenstaand email-adres van het cliëntenplatform ISD de Kempen.