Ketenpartners

Ketenpartners zijn instellingen of organisaties die deel uit maken van een keten. ISD de Kempen heeft ook een aantal ketenpartners. Daarmee heeft zij samenwerkingsafspraken gemaakt. Deze afspraken helpen om problemen van burgers op een zo effectief mogelijke manier op te lossen. Ketenpartners werken intensief met elkaar samen en delen kennis met elkaar.

Voorbeelden van ketenpartners van ISD de Kempen zijn:

 • Instellingen maatschappelijke dienstverlening
 • Instellingen voor GGZ en verslavingszorg
 • Instellingen voor maatschappelijke opvang
 • Werkgevers
 • Politie
 • Woningcorporaties
 • De Kredietbank
 • Incassobureaus
 • UWV
 • Kempenplus
 • Zorgverzekeraars
 • Vluchtelingenhulp
 • Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant
 • WVK-Groep
 • WSD-Groep
 • Uitzendbureaus
 • Welzijnsorganisaties
 • Het Aquinohuis
 • Het Praktijkhuis
 • Onderwijsinstellingen