Wat is ISD de Kempen

Sinds geruime tijd hebben de vijf Kempengemeenten een gezamenlijke sociale dienst. Dit is de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen.

De vijf Kempengemeenten

De vijf Kempengemeenten waarvoor ISD de Kempen taken uitvoert, zijn:

  • Gemeente Bergeijk (Bergeijk, Luyksgestel, Westerhoven, Riethoven)
  • Gemeente Bladel (Bladel, Hapert, Netersel, Casteren, Hoogeloon)
  • Eersel (Eersel, Duizel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre)
  • Oirschot (Oirschot, Spoordonk, Middelbeers, Oostelbeers en Westelbeers)
  • Reusel-De Mierden (Reusel, Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel)

Voor wie is ISD de Kempen er?

ISD de Kempen is er voor inwoners die ondersteuning nodig hebben op het gebied van werk, inkomen en zorg.

Wat doet ISD de Kempen?

ISD de Kempen voert voor de vijf Kempengemeenten taken uit op diverse gebieden. ISD de Kempen voert onder andere de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning uit.

Kunt u niet zelfstandig in uw levensonderhoud voorzien, dan kan ISD de Kempen u ondersteunen bij het vinden van werk. Als geen werk wordt gevonden, zorgt de gemeente voor (tijdelijke) inkomensondersteuning. Daarnaast helpt ISD de Kempen inwoners met financiële problemen.

De gemeente stimuleert inwoners om langer zelfstandig te wonen en actief deel te nemen aan de samenleving. Als dit niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor voorzieningen of ondersteuning.  

Missie ISD de Kempen

In haar missie geeft ISD de Kempen aan wat zij nastreeft voor haar cliënten:

ISD de Kempen wil een betrouwbare partner zijn die op proactieve wijze, samen met anderen, een kwalitatieve bijdrage levert aan de participatie van haar inwoners ter bevordering van de zelfredzaamheid.

Visie ISD de Kempen

In de visie geeft ISD de Kempen aan hoe zij aan haar missie invulling wil geven:

  • ISD de Kempen is een ondernemende organisatie, die gericht is op het op innovatieve en proactieve wijze uitoefenen van haar taken op het terrein van werk, inkomen en zorg.
  • Binnen de dienstverlening staat de klant centraal; dit kenmerkt zich door een integrale benadering (3D), een actieve opstelling, een klantgerichte effectieve en efficiënte werkwijze met inachtneming van ieders verantwoordelijkheden, wensen en belangen.
  • ISD de Kempen is een serviceorganisatie van de deelnemende gemeenten voor beleidsontwikkeling en ondersteuning. De gemeenten zijn hierbij opdrachtgever. ISD de Kempen handelt proactief, zorgt voor integrale beleidsvoorbereiding en houdt rekening met lokale wensen.
  • De samenwerking binnen de keten van dienstverlening en maatschappelijke organisaties wordt als een kritische succesfactor gezien binnen het werk. De rechten en plichten zijn helder geformuleerd en bekend bij de verschillende partijen, te weten bij de klant, organisaties in de keten en ISD de Kempen.
  • Voor alle onderdelen geldt dat de dienstverlening wordt gekenmerkt door zorgvuldigheid, kwaliteit, respect, snelheid, maatwerk, ketenbenadering, heldere afspraken, controle, concrete, aansprekende en duurzame resultaten.