Wie werken er bij ISD de Kempen

ISD de Kempen bestaat uit een backoffice en een frontoffice. 

Backoffice

Vanuit de backoffice wordt onder andere beleid opgesteld. Ook wordt daar de besluitvormingsprocedure richting de colleges van B&W en de gemeenteraden voorbereid. Administratieve medewerkers houden zich bezig met onder andere facturaties en uitbetalingen. Naast deze functies zijn er ook medewerkers die zich bezighouden met onder andere applicatiebeheer, archivering en bedrijfsvoering. Al deze taken zijn ondergebracht in de backoffice van ISD de Kempen.

Frontoffice

De frontofficemedewerkers onderhouden de contacten met de inwoners. We onderscheiden diverse specialisaties:

Wmo-consulenten

Nadat een inwoner met een zorgbehoefte een melding heeft gedaan van de zorgvraag, gaat de Wmo- consulent op huisbezoek. Tijdens dit bezoek wordt de situatie besproken. De Wmo-consulent bespreekt de mogelijkheden die de cliënt heeft om bepaalde zaken zelf op te lossen, of met de inzet van het eigen netwerk. Als deze mogelijkheid er niet is, bespreekt de Wmo-consulent welke ondersteuning vanuit de gemeente kan worden geboden.

Klantmanagers Werk en Inkomen

Inwoners die een bijstandsuitkering aanvragen, krijgen te maken met de klantmanagers Werk en Inkomen. Eerst wordt het recht op uitkering beoordeeld. Dit wordt gedaan door de klantmanagers rechtmatigheid. Vervolgens bekijkt een klantmanager doelmatigheid of een eventuele afstand tot de arbeidsmarkt verkleind kan worden door de inzet van een re-integratietraject. In overleg met de klant worden afspraken gemaakt over het re-integratietraject.

Consulenten Schuldhulpverlening

Consulenten Schuldhulpverlening bieden ondersteuning aan inwoners met schulden. Schuldhulpverlening is maatwerk. De consulent schuldhulpverlening stelt samen met de cliënt een plan van aanpak op. De consulent kan daarnaast, afhankelijk van de situatie, ondersteuning bieden in de vorm van het treffen van betalingsregelingen. Maar bijvoorbeeld ook door het bieden van begeleiding bij het omgaan met geld.