WKO

Wet Kinderopvang

Uw werknemer kan als ouder te maken krijgen met kosten voor kinderopvang. Dan is het goed om te weten dat de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst bij kan dragen in de kosten. 

De kinderopvang moet dan wel nodig zijn vanwege werk of voor het volgen van een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus. En de kinderopvangorganisatie moet via de gemeente geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.  Het kan daarbij gaan om een crèche,  kinderdagverblijf, gastouderbureau of buitenschoolse opvang.

De kinderopvangtoeslag vergoedt een deel van de kosten van kinderopvang. De ouder betaalt zelf ook een gedeelte van de kosten. Dit heet de eigen bijdrage.