Beschermd Wonen

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • een psychiatrische ziekte
  • autisme
  • ADHD
  • niet-aangeboren hersenletsel                                     

Het uitgangspunt van Beschermd Wonen is dat mensen die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, bijvoorbeeld vanwege één van bovengenoemde aandoeningen, daarbij worden geholpen. Dit in combinatie met 24-uurs toezicht en bescherming. Het doel is dat zij weer voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen in de maatschappij. Doorstroming wordt nagestreefd naar bijvoorbeeld andere lichtere vormen van ambulante woonbegeleiding.

De Kempengemeenten zijn verantwoordelijk voor de toegang tot Beschermd Wonen. U kunt contact opnemen met uw eigen gemeente als u van Beschermd Wonen gebruik wilt maken. De gemeente kan dan uw aanvraag in behandeling nemen. Vervolgens zal er een gesprek volgen en onderzoek worden gedaan.

Centrumgemeente Eindhoven

Voor de vijf Kempengemeenten is gemeente Eindhoven aangewezen als centrumgemeente. Als er een indicatie aan u wordt afgegeven voor Beschermd Wonen, ontvangt u een beschikking van de centrumgemeente. Ook zorgt de centrumgemeente voor de financiële afwikkeling van Beschermd Wonen. De gemeente Eindhoven krijgt hiervoor namelijk geld van het Rijk.