Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Ontvangt u hulp, zorg of ondersteuning van de gemeente? Dan betaalt u in een aantal gevallen (een gedeelte van) de kosten zelf. Dat is de eigen bijdrage.

Hoogte van uw eigen bijdrage

Hoeveel eigen bijdrage u betaalt hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld:

  • De voorziening die u ontvangt
  • Uw leeftijd
  • Uw huishouden
  • Uw inkomen en vermogen

Het CAK

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent voor de meeste hulp, zorg en ondersteuning uw eigen bijdrage. Op de site van het CAK vindt u meer informatie over de eigen bijdrage. Daar vindt u ook een rekenprogramma waarmee u zelf uw eigen bijdrage kunt berekenen.

Eigen bijdrage voor Beschermd Wonen

De eigen bijdrage voor Beschermd Wonen wordt op een andere manier berekend. Op de site van het CAK vindt u meer informatie hierover.

Hoe betaalt u de eigen bijdrage?

Het CAK stuurt u iedere vier weken een rekening. Op deze rekening staat hoeveel eigen bijdrage u voor een periode bent verschuldigd. Deze rekening dient u tijdig te betalen. 

Geen eigen bijdrage

In sommige gevallen hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Een voorbeeld hiervan is als  u een rolstoel in bruikleen krijgt verstrekt.