Abonnementstarief en het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Abonnementstarief

Ontvangt u hulp, zorg of ondersteuning van de gemeente? Dan betaalt u in de meeste gevallen een bijdrage in de kosten. De bijdrage in de kosten is vanaf 1 januari 2019 vervangen door het abonnementstarief. Voor bijna alle maatwerkvoorzieningen geldt dit abonnementstarief. Hieronder leest u meer hierover.

Eigen kracht
In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat burgers een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hoe zij hun leven inrichten. Lukt het u minder goed om uzelf te redden in het dagelijks leven, of om mee te doen in de maatschappij? Dan verwacht de overheid dat u eerst uw “eigen kracht” gebruikt om die problemen op te lossen.
Eigen kracht is dus heel breed. Het is alles wat u zelf kunt doen om problemen op te lossen en te voorkomen. Bijvoorbeeld: zelf een hulpmiddel kopen als u de financiële middelen heeft, een goede zorgverzekering nemen, of alvast gaan sparen voor een gelijkvloerse woning.

Sociaal netwerk
U kunt ook uw sociaal netwerk inschakelen om problemen op te lossen. Bijvoorbeeld: uw kind neemt de zware huishoudelijke taken van u over en/of doet voor u de boodschappen. Een handig kleinkind maakt van een bad een inloopdouche of een buurvrouw gaat met u naar stichting Welzijn de Kempen om samen met u te werken aan sociale veerkracht.

Stichting Welzijn de Kempen (Wèl)
Stichting Welzijn vergroot samen met u uw zelfredzaamheid en versterkt uw sociaal netwerk. Ook komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteunende voorzieningen en activiteiten.
Klik hier voor meer info over Stichting Welzijn de Kempen.

Wmo-melding
Lukt het u niet om op eigen kracht, met behulp van uw netwerk of door middel van ondersteunende voorliggende voorzieningen en activiteiten, uw beperking in de zelfredzaamheid of participatie op te lossen? Dan kunt u een Wmo-melding doen. Aan de hand van deze melding vindt een gesprek plaats. Het doel is om u als inwoner zo zelfstandig mogelijk te laten leven, wonen en participeren. Als u zich meldt met een Wmo-hulpvraag, dan handelen wij het onderzoek naar de noodzaak voor een Wmo-maatwerkvoorziening binnen zes weken af. Als er naar aanleiding van het gesprek een aanvraag voor een Wmo-voorziening volgt, wordt deze binnen 2 weken beslist.

Abonnementstarief voor bijna alle maatwerkvoorzieningen zorg in natura en pgb
U betaalt een abonnementstarief voor bijna alle maatwerkvoorzieningen zorg in natura en pgb. Hierbij kunt u denken aan maatwerkvoorzieningen zoals begeleiding, hulp bij het huishouden of een scootmobiel. Ook woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel vallen hieronder.  Het abonnementstarief geldt alleen nog steeds niet voor rolstoelvoorzieningen.

Ingaande 1 januari 2019 is het abonnementstarief maximaal € 17,50 per vier weken
Vanaf 2019 is het abonnementstarief voor iedereen gelijk. Dan betaalt iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken, ongeacht het inkomen, draagkracht en het aantal voorzieningen. 

Partner + geen AOW-leeftijd = geen abonnementstarief
Bent u getrouwd of heeft u een partner? Is daarnaast minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen abonnementstarief te betalen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. Bereikt u in de loop van het jaar beiden de AOW-leeftijd? Dan wordt uw abonnementstarief maximaal € 17,50 per 4 weken.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Het abonnementstarief wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. Het CAK stuurt u een aparte brief waarin staat vermeld of u het abonnementstarief van € 17,50 per vier weken moet betalen. Ook stuurt het CAK u een rekening met de gegevens die u nodig heeft om te kunnen betalen. Het kan enige tijd duren voordat u van het CAK bericht ontvangt en u dit tarief aan het CAK gaat betalen. Voor nadere informatie over het abonnementstarief verwijzen wij u naar het CAK, telefoonnummer 0800-1925 of website www.hetcak.nl.