Cliëntondersteuning

De Kempengemeenten bieden onafhankelijke cliëntondersteuning aan cliënten. Deze ondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning.

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van bijvoorbeeld zorg, welzijn of wonen? Dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze ondersteuner behartigt uw belangen. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij bijvoorbeeld:

  • Een gesprek met uw gemeente
  • Een keukentafelgesprek voor Wmo-ondersteuning
  • Een aanvraag voor een maatwerkvoorziening
  • Afspraken met zorgaanbieders als u een maatwerkvoorziening toegekend heeft gekregen

Als u gebruik maakt van een cliëntondersteuner, kost dat u niets. De gemeente betaalt namelijk uw cliëntondersteuner. Deze ondersteuner werkt wel onafhankelijk van de gemeente.

Wilt u meer informatie over cliëntondersteuning? Of wilt u weten welke organisatie cliëntondersteuning kan bieden in uw gemeente? Neemt u dan contact op met het Lokaal Loket of Zorgloket in uw gemeente.