Inlichtingenplicht

Als u zorg of hulpmiddelen ontvangt, horen daar ook verplichtingen bij. De inlichtingenplicht is er daar één van.

Bij uw aanvraag heeft ISD de Kempen onderzocht of de zorg of het hulpmiddel in uw situatie noodzakelijk is.

Als er iets in uw situatie wijzigt, is het mogelijk dat u niet meer in aanmerking komt voor de zorg die u ontvangt of het hulpmiddel dat u heeft gekregen. De wijziging kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  • Uw beperking
  • Uw gezinssituatie
  • Uw woonsituatie

Daarom moet u wijzigingen meteen aan ons doorgeven. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien zorg of een hulpmiddel waar u geen recht op heeft. Ook als u niet of nauwelijks gebruik maakt van de zorg of het hulpmiddel, moet u dit zo snel mogelijk melden bij ISD de Kempen.

Als u twijfelt of u iets moet doorgeven, neemt u dan contact op met uw Wmo-consulent. Hiermee voorkomt u mogelijk problemen.