Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente stimuleert inwoners om langer zelfstandig te kunnen wonen. Als u een probleem ervaart in bijvoorbeeld uw woning, uw vervoer of dagbesteding, gaat u eerst op zoek naar eigen oplossingen. Zo kunnen misschien uw familie of mensen in uw omgeving u hierbij helpen. En in hoeverre bent u in staat om zelf voor oplossingen te betalen? Als dit niet tot de mogelijkheden behoort, kunt u contact opnemen met uw gemeente. Daar wordt een melding gemaakt van uw vraag. Vervolgens maakt de Wmo-consulent een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Tijdens dit  gesprek worden uw situatie en de resultaten die u wilt bereiken, besproken. Uiteraard kunt u zich in dit gesprek laten bijstaan door iemand uit uw eigen omgeving of door een cliĆ«ntondersteuner.