Wmo-raden

Wat is een Wmo-raad?

Een Wmo-raad houdt zich bezig met het welzijn en de participatie van alle inwoners die zorg of ondersteuning nodig hebben. Een Wmo-raad adviseert namens deze inwoners het college van burgemeester en wethouders over het beleid en de uitvoering van de Wmo.

Waarom bestaat een Wmo-raad?

Het uitgangspunt van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is ‘meedoen’. Het is dus belangrijk dat burgers kunnen meedoen. Daarom moeten de plannen en voorzieningen van de Kempengemeenten zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van burgers. Burgers kunnen dan ook participeren in de Wmo-raad.

Iedere Kempengemeente heeft een eigen Wmo-raad

De vijf Kempengemeenten hebben ieder hun eigen Wmo-raad. In iedere gemeente wordt deze anders genoemd. Voor de Kempengemeenten zijn dit:

  • Wmo Adviesraad Bergeijk                   
  • POP Bladel                 
  • Wmo Adviesraad Eersel                                  
  • Wmo Adviesraad Oirschot                   
  • Wonen zorg en welzijn Reusel-De Mierden        

Daarnaast heeft ISD de Kempen haar eigen adviesraad voor onder andere de Wmo. Dit is het Cliëntenplatform ISD de Kempen.