Woningaanpassing

Als u een lichamelijke beperking heeft, kan dat er voor zorgen dat een aanpassing in of rondom uw woning nodig is. Speciale aanpassingen aan uw woning kunnen dan noodzakelijk zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Zo kunnen bijvoorbeeld drempels in uw woning worden weggehaald of deuren worden verbreed. Hierdoor kunt u zich met uw rolstoel (gemakkelijker) voortbewegen in uw woning. Als u in aanmerking wilt komen voor een aanpassing middels de Wmo, wordt wel eerst bekeken of dat u zelf hiervoor verantwoordelijk voor bent. Bijvoorbeeld als uw badkamer ouder is dan 20 jaar, zult u deze zelf moeten aanpassen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een woningaanpassing, neemt u dan contact op met uw gemeente.

Kijk hier ook voor informatie over: